#GlobalEd2030

De naam verschilt van land tot land: (wereld)burgerschapseducatie, educatie voor duurzame ontwikkeling, vredeseducatie, mensenrechteneducatie. Maar ongeacht de naam zien we een duidelijke tendens. Een groeiende beweging, die niet enkel bestaat uit NGO’s, maar ook uit ministeries in een steeds meer landen, erkent dat wereldburgerschapseducatie een onderwijsrecht is en verankerd moet zijn in een bredere visie.

De laatste jaren zien we in scholen en niet-formele educaties verscheidene succesvolle initiatieven om burgerschapskennis en kritische vaardigheden omtrent mondiale thema’s te stimuleren. Leerlingen worden op die manier bewust van het belang van internationale solidariteit en kunnen actief bijdragen tot een rechtvaardige wereld. Wereldburgerschapseducatie heeft een positieve impact op leerlingen en moet een centrale plaats krijgen in het onderwijs.

Onderwijs en wereldburgerschapseducatie gaan hand in hand. We stellen echter vast dat, ondanks de enorme complexiteit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), het budget voor wereldburgerschapseducatie en sensibilisering te klein blijft. Betere samenwerking en ondersteuning voor wereldburgerschapseducatie en sensibiliseringprogramma’s, zowel financieel als op politiek vlak, zijn noodzakelijk om kritische bewustwording te creëren en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken in 2030.

Global Schools

In België en de rest van Europa richten scholen en andere onderwijsinstellingen zich in toenemende mate op mondiale thema’s. Samen dragen ze bij aan een toekomst waar iedereen in Europa toegang heeft tot kwaliteitsvolle wereldburgerschapseducatie.
Het is belangrijk dat mondiale thema’s een centrale plaats krijgen binnen het onderwijscurriculum van de 21ste eeuw. Op die manier verwerven leerlingen kennis, vaardigheden , waarden en attitudes rond wereldburgerschap waardoor zij geïnformeerde keuzes kunnen maken en een actieve rol kunnen opnemen bij globale maatschappelijke uitdagingen.

Global Citizens

Ondanks de brede publieke steun voor internationale solidariteit, en bij uitbreiding de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, is er een groot tekort aan essentiële kennis over de oorzaken en gevolgen. Dankzij specifieke educatieprogramma’s rond wereldburgerschap wordt deze kloof reeds verkleind, zowel in scholen als daarbuiten. Grotere inspanningen dringen zich echter op.

Global Goals

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn gebaseerd op een wereldwijd akkoord over meetbare inspanningen om een duurzamere en rechtvaardigere wereld te bereiken in 2030. Doelstelling 4.7., gericht op kwaliteitsvol onderwijs, geeft ons de opportuniteit om onze krachten te bundelen.