Het belang van doelstelling 4.7 in het verwezenlijken van de SDG’s: hoe meten?

Gepresenteerd door

Dr. Ralph Carstens

Senior Onderzoeksadviseur, International Association for the Evaluation of Educational Achievement

en

Dr. Andres Sandoval-Hernandez

Docent in educatief onderzoek

7 mei 2020
Bluepoint, Brussel

Ralph Carstens

Datum

7 mei 2020

Tijdstip

11u00-12u30

Taal

Engels

Duur

1u30

Contact

a.sandoval@bath.ac.uk

Bio:

Ralph Carstens is senior onderzoeksadviseur bij de International Education Association (IEA), gevestigd in Hamburg, Duitsland. Momenteel heeft hij de leiding over de IEA International Civics and Citizenship Education Study (ICCS) reeks, alsook over de conceptuele ontwikkeling en het opzet van TALIS 2018 voor de OESO. Voor ICCS draagt hij bij aan de conceptuele ontwikkeling en monitoring van wereldburgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling. Hij staat in verbinding met UNESCO en andere internationale organisaties (Europese Commissie, Raad van Europa, APCEIU) met het oog op het monitoren van regionale doelstellingen en SDG 4, in het bijzonder 4.7. Dhr. Carstens heeft een achtergrond als leraar lager en secundair onderwijs met een brede kennis over lesgeven en leren, onderzoeksmethodes voor grootschalige, cross-nationale studies en projectleiderschap.

Andres Sandoval Hernandez is docent in educatief onderzoek aan de Universiteit van Bath (VK). Daarnaast is hij Senior Adviseur voor het Latijns-Amerikaanse laboratorium van UNESCO voor de beoordeling van de kwaliteit van onderwijs (LLECE) en Senior Technisch Adviseur voor de Primary Learning Metrics van Zuidoost-Azië afdeling van UNICEF (SEA-PLM). De laatste jaren heeft dr. Sandoval-Hernandez ook gewerkt met en geadviseerd aan de ministeries voor onderwijs van verschillende landen, van de Wereldbank, IADB, UIS en andere internationale organisaties. Zijn onderzoeksinteresses concentreren zich op vergelijkende analyses van onderwijssystemen met behulp van grootschalige beoordelingsgegevens.

Korte inhoud:

Deze workshop zet de deelnemers aan tot reflectie over het belang van SDG 4.7 voor het bereiken van de SDG’s. Daarnaast worden de UNESCO- en wereldwijde inspanningen voor de ontwikkeling van een rapporteringskader gepresenteerd en is er ruimte voor interactie over het versterken van verschillende manieren om SDG 4.7 te meten.
Sleutelvragen:
Hoe kan SDG 4.7 bijdragen aan de verwezenlijking van alle SDG’s?
Welke bestaande meetinstrumenten kunnen de rapportage hierover faciliteren, in het bijzonder rond SDG 4.7?