Interministeriële samenwerking voor een betere integratie van wereldburgerschapseducatie in onderwijssystemen

Gepresenteerd door

Mevr. Krista Orama

Ministerie van Buitenlandse Zaken Finland

en

Mevr. Maria-Magdalena Budkus

Ministerie van Nationaal Onderwijs Polen

7 mei 2020
Bluepoint, Brussel

Budkus Maria Magdalena

Datum

7 mei 2020

Tijdstip

13u30-15u00

Taal

Engels

Duur

1u30

Contact

Link

Bio:

Krista Orama (Master in de Politieke Wetenschappen) richt haar professionele carrière op mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Momenteel werkt ze bij het Departement Ontwikkelingsbeleid van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken van Finland, meer bepaald als programmamedewerker bij de Eenheid voor Maatschappelijk Middenveld. Een van haar taken is het bevorderen van het Finse beleidskader en financiële ondersteuning voor mondiaal onderwijs en educatie voor duurzame ontwikkeling. Ze is bovendien een van de Finse vertegenwoordigers in GENE. In 2006 ontwikkelde ze een nieuwe, op mensenrechten gebaseerde, participatieve benadering. Dit kader wordt toegepast in onder meer projecten rond ontwikkelingssamenwerking van het Civil Society Network, bij het Deense instituut voor mensenrechten, bij enkele academische onderzoeksinstituten en bij het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN (OHCHR). Orama werkte zowel op nationaal als internationaal niveau rond wereldburgerschapseducatie, mensenrechten en educatie voor duurzame ontwikkeling. Als lid van de VN droeg ze bij aan de onderhandelingen over de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling met aandacht voor de rechten van personen met een handicap en andere vormen van gelijkheid en non-discriminatie. Sinds 2015 ondersteunt zij op regionaal, nationaal en internationaal niveau de implementatie van de Agenda vanuit een mensenrechtenperspectief.

Maria-Magdalena Budkus is verantwoordelijke voor wereldburgerschapseducatie en internationale studies rond leerprestaties (PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS). Ze is expert in evaluatie van Erasmus+ -aanvragen en ze vertegenwoordigt het ministerie in tal van studentenwedstrijden rond wereldburgerschapseducatie, mensenrechten, duurzame ontwikkeling en economie. Ze is tevens lid van internationale EU- en OVSE-observatiemissies, coördinator van ontwikkelingshulpprojecten, PR-specialist en medeoprichter van WINGS (Warsaw Initiative for Non-Governmental Support).

Korte inhoud:

Veel landen staan voor de opdracht tot een betere integratie van globale competenties in hun onderwijsbeleid. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Ministeries van Buitenlandse zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Onderwijs. Deze workshop bespreekt de uitdaging om globale competenties in onderwijssystemen te integreren via samenwerkingsverbanden over ministeries en agentschappen heen.
Sleutelvragen:
Hoe verloopt een ideale samenwerking tussen ministeries en agentschappen bij de integratie van wereldburgerschapseducatie in leerplannen?
Wat zijn de obstakels voor interministeriële samenwerking?
Wat zijn de voordelen?
Wegwijzers en mijlpalen: hoe kan wereldburgerschapseducatie op een zinvolle wijze geïntegreerd worden in het onderwijsbeleid?