Wereldburgerschap in de lerarenopleiding

Gepresenteerd door

Dhr. Stijn Dhert

lerarenopleider bij KU Leuven en Hogeschool UCLL

en

Dhr. Yannick Letawe

voormalige lerarenopleider bij Hogeschool Brussel-Brabant (HE2B)

7 mei 2020
Bluepoint, Brussel

Stijn Dhert
Yannick Letawe

Datum

7 mei 2020

Tijdstip

13u30-15u00

Taal

Engels

Duur

1u30

Contact

Stijn Dhert: +32478310229
Yannick Letawe: +32476335791

Bio:

Stijn Dhert werkt als lerarenopleider bij KU Leuven en Hogeschool UCLL. Hij adviseert en ondersteunt scholen en organisaties die werk willen maken van de Duurzame-OntwikkelingsDoelen (SDG’s). Stijn is mede-oprichter van het Mysterie van Onderwijs en coördinator van het Vlaamse Unesco-scholennetwerk (ASPnet).

Yannick Letawe is docent wiskunde en natuurkunde aan het HELMo Gramme. Hij is dokter in de astrofysica en voormalig docent aan HE2B en gespecialiseerd in de studie en het creëren van interdisciplinaire voorzieningen met betrekking tot wetenschap en wereldburgerschap. Hij werkt ook als onderzoeker voor het ‘Pacte d’Excellence’ binnen het C5 Consortium (technologieën, technieken, manuele gebaren).

Korte inhoud:

Het vertrekpunt van deze workshop zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die oproepen om er ook mee aan de slag te gaan in de lerarenopleidingen. Waarom is het belangrijk om wereldburgerschapseducatie te integreren in de lerarenopleidingen? Wat verwachten we van onze toekomstige leerkrachten? Welke initiatieven werden reeds genomen door Vlaamse en Waalse hogescholen? Stijn Dhert en Yannick Letawe lichten enkele inspirerende voorbeelden uit beide landsdelen toe. Zo wordt er bv. binnen de lerarenopleiding van de UC Leuven-Limburg een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek rond wereldburgerschap uitgewerkt. Aan de Arteveldehogeschool in Gent wordt er gewerkt rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO).
Om studenten in de basisopleiding een levendige en zinvolle wetenschappelijke aanpak te bieden, stellen teams van docententrainers van HE2B (Nijvel) bovendien interdisciplinaire systemen voor die de wetenschappelijke aanpak van een WBE-probleem omvatten. Binnenkort wordt in de Federatie Wallonië-Brussel een studie uitgevoerd naar de interdisciplinaire praktijken van leerkrachten, om de verbanden tussen interdisciplinair schoolwerk en WBE beter in kaart te brengen.